sectors i solucions SAP

Ampli catàleg de solucions SAP.


INMOBILIARI

A Bussap disposem d 'àmplia experiència en processos d'integració en organitzacions del sector immobiliari. Entre les nostres experiències figuren automatitzacions de processos amb proveïdors del sector   (taxadores, gestories, bancs ...), fusió i segregació de societats, projectes de migració SAP ,   definició de quadres de comandament ...

SAP-FI

Comptabilitat financera (mòdul que permet gestionar tots els processos financers i comptables d'una empresa).

SAP-CO

Controlling (mòdul que realitza la comptabilitat de costos o comptabilitat analítica d'una empresa).

SAP-PS

Gestió de projectes (mòdul que gestiona tot el cicle de vida d'un projecte, des de la planificació fins a la facturació).

SAP-MM

Gestió de materials (mòdul que ofereix una solució a totes les fases de gestió de materials d'una empresa).

SAP-SD

Vendes i distribució (mòdul que s'encarrega de les vendes i distribució d'una empresa).

SAP-BW

Business Warehouse (facilita eines d'informe i anàlisi per donar suport a la gerència de l'empresa en l'avaluació i interpretació de dades, així com també facilita la seva distribució).

SAP-BO

Business Objects (conjunt d'eines per a gestionar i distribuir les dades d'una empresa).

SAP-BPC

Business Planning and Consolidation (és una eina per facilitar les tasques de consolidació financera i planificació pressupostària financera i operativa).

FARMA i QUÍMICA

Ampli coneixement del sector en projectes de fusió de societats, redefinició de processos ,   adaptació dels processos dels diversos mòduls a les normes del sector ...

SAP-SD

Vendes i distribució (mòdul que s'encarrega de les vendes i distribució d'una empresa).

SAP-WM

Gestió de magatzems (mòdul mitjançant el qual és possible dirigir i controlar tot tipus de magatzems).
SAP-COPC
Control de costos del producte (mòdul que calcula a els costos que és produeixen durante la fabricació d'1 producte o el subministrament d'1 servei).
SAP-COPA
Anàlisi de rendibilitat (analitza el benefici o la pèrdua d'una empresa per sectors individuals).

SAP-FI

Comptabilitat financera (mòdul que permet gestionar tots els processos financers i comptables d'una empresa).

SAP-PS

Gestió de projectes (mòdul que gestiona tot el cicle de vida d'un projecte, des de la planificació fins a la facturació).

TURISME

Diverses caps de projecte en clients del sector, organitzant els processos de manteniment als   usuaris finals i assegurant un servei òptim

.

SAP-MM
Gestió de materials (mòdul que ofereix una solució a totes les fases de gestió de materials d'una empresa).

SAP-SD

Vendes i distribució (mòdul que s'encarrega de les vendes i Distribució d'una empresa).

SAP-FI

Comptabilitat financera (mòdul que permet gestionar tots els processos financers i comptables d'una empresa).

SAP-TMS

Gestió del transport (mòdul que gestiona i controla els transports d'una empresa).

TRANSPORTES

Múltiples projectes de implantació de processos de negoci al sistema SAP, com poden ser   manteniment d'equips, control i gestió de serveis externs (manteniment, neteja ...)

SAP-MM

Gestió de materials (mòdul que ofereix una solució a totes les fases de gestió de materials d'una empresa).

SAP-PM

Gestió del manteniment (mòdul que permet planificar i controlar el manteniment de la planta).

SAP-CO

Controlling (mòdul que realitza la comptabilitat de costos o comptabilitat analítica d'una empresa).

SECTOR PÚBLIC

Manteniment de aplicacions de control i gestió d'expedients, desenvolupant noves   funcionalitats, amb sistema estàndard i amb desenvolupaments a mida ABAP.

SAP-RMS

Records Management System (mòdul per a la gestió electrònica d'expedients).

CONSUM

Implantacions de sistemes de control i gestió de produccions de gran consum, així com sistemes   de control de manteniment de planta i control de qualitat.

SAP-CATS

Full de temps (mòdul per al registre dels temps dels empleats interns i externs).

SAP-COPC

Control de costos del producte (mòdul que calcula els costos que es produeixen durant la fabricació d'un producte o el subministrament d'un servei).

SAP-COPA

Anàlisi de rendibilitat (analitza el benefici o la pèrdua d'una empresa per sectors individuals).

SAP-PS

Gestió de projectes (mòdul que gestiona tot el cicle de vida d'un projecte, des de la planificació fins a la facturació).

SAP-FI

Comptabilitat financera (mòdul que permet gestionar tots els processos financers i comptables d'una empresa).

SAP-PM

Gestió del manteniment (mòdul que permet planificar i controlar el manteniment de la planta).

SAP-QM

Qualitat (mòdul que gestiona la informació associada a qualitat per als materials d'aprovisionament extern).

SAP-PP

Planificació de la producció (mòdul que controla la planificació i el control de producció de l'empresa).
SAP-SD
Vendes i distribució (mòdul que s'encarrega de les vendes i Distribució d'una empresa).
SAP-MM
Gestió de materials (mòdul que ofereix una solució a totes les fases de gestió de materials d'una empresa).