Experiència en tecnologia SAP

Què fem. Know How i Tecnologia.

 • FI

 • FINANCES

 • CO

 • CONTROLLING

 • BI

 • ANÀLISIS

 • TR

 • TRESORERIA

 • MM

 • GEST. MATERIALS

 • SD

 • VENDES i DISTRIB.

 • PS

 • GEST. PROJECTES

 • PM

 • MANTENIMENT

 • QM

 • QUALITAT

 • PI

 • INTEGRACIÓ

 • BC

 • BASIS

 • analisis SAP
 • ANÀLISIS

  BW, BO, BPC

 • SAP hana
 • SAP HANA

  In memory Technology

 • SAP móbiles
 • MOBILITAT

  SAP FIORI App

  Aplicacions

 • SAP cloud
 • CLOUD

  Solució híbrida o total

  Privada/Compartida

 • SAP Basis
 • BASIS

  Suport Tècnic SAP

 • gestion SAP
 • GESTIÓ DOCUMENTAL

  Escaneig de factures

  Factura Electrònica

La nostra experiència en SAP.


FINANCES: Comptabilitat general i tercers / Tresoreria / Actius fixos / Inversions / Archiving / Upgrades

  Comptabilitat general i tercers:

 • Amplia experiència en projectes de implantació: Anàlisi, prototip, implementació, arrencada, formació i suport post arrencada.
 • Implantacions en entorns multisocietat i multimoneda.
 • Implantacions a petites i mitjanes empreses.
 • Roll-out’s.
 • Adaptació del sistema en processos de fusió i adquisició de noves societats.
 • Formació del mòdul a nivell d'usuari i parametrització.

  Tresoreria:

 • Àmplia experiència en implementacions del mòdul de Tresoreria (Gestió de Caixa) a companyies multinacionals de diversos sectors: automoció, farmacèutic i tèxtil.
 • Implementació del procés d'extracte bancari (manual i automàtic), gestió de efectes, remeses bancàries ...
 • Reorganització de comptes i classes de document rellevants per a tresoreria.
 • Millora del procés de conciliació bancària.

  Actius fixos:

 • Migració de R/2 a R/3 en companyia multinacional del sector ferroviari.
 • Implantacions del mòdul en companyies dels sectors immobiliaris, farmacèutic, ferroviari i gran consum.
 • Implantacions del mòdul en companyies multinacionals (Comptabilització en diverses Àrees de valoració-locals, US GAAP, de grup, de diferències ...)
 • Incorporació de noves classes de actius en sistemes ja productius (anàlisi, parametrització i càrrega de dades procedents d'altres sistemes en exercici en curs).

  Inversions:

 • Anàlisi i implementació del mòdul de gestió d'inversions (IM) en diverses companyies dels sectors químics i gran consum.
 • Integració amb PS per distribución de presupost.
 • Definició de processos de planificació.
 • Realització d'informes d'investigació per facilitar el seguiment de programes de inversió.

  Archiving:

 • Anàlisi, parametrització i arxivat de dades històriques de Finances i Controlling.
 • Definició de procediments periòdics de arxivat futur.
 • Definició de procediments periòdics de arxivat futur.
 • Migracions de versions (4.0 a 4.6, 3.1 a 4.6, etc.).
 • Migracions de versions amb millora de processos.

CONTROLLING: Despeses generals / Compte de resultats / Projectes / Càlcul cost de producte

  Gastos generals:

 • Definició d'estructures de costos (centres de Cost, Ordres de despeses generals, classes de cost, criteris d'imputació, etc.).
 • Definició de processos de tancament (Subrepartos, distribucions, liquidacions de ordres, etc.).
 • Implementació mòdul Centres de Benefici.
 • Definició de Informes en Report Painter.
 • Anàlisi, disseny i implementació de procés de control de despeses generals , mitjançant notificacions en full d'horari de treball (CATS) i la corresponent imputació a ordres de despeses generals.

  Compte de resultats:

 • Compte de resultats, Serveis de Manteniment de la Llar i Energia en CO-PA.
 • Implementació compte de resultats Reial (CO-PA) i Planificació del Compte de Resultats en els sectors farmacèutics, gran consum, energia, tèxtil i editorial.
 • Implementacions comptes de resultats comptable i analítica.
 • Planificacions pressupost de vendes en CO-PA.
 • Definició de informes en Report Painter.
 • Ampliacions de l'estàndard (derivacions de característiques i valoració de camps valor).

  Projectes:

 • Implantació PS financer en companyies d'elevadors, sector químic i farmacèutic.
 • Roll-out internacional PS financier sector automoció.
 • Asesorament de PS financier i logístic en l'empresa de transport públic.
 • Formacions impartides tant de PS financer com delogístic .
 • Implementació de planificació, pressupost i real de PS financer a sectors de gran consum.
 • Diverses formacions impartides tant de PS financer com de PS logístic.

  Càlcul cost producte:

 • Àmplia experiència en implantació del mòdul de CO-PC en diversos clients dels sectors de gran consum, productors de ciments, alimentació.
 • Costos pla i real en fabricació discreta, repetitiva, per comanda de client.
 • Integració de CO-PC amb mòduls CO-PA + CO-CCA a implantacions de procés de planificació de costos de cicle complet.
 • Desenvolupament de diverses ampliacions adaptant el mòdul de CO-PC a les necessitats dels clients.

LOGÍSTICA: Compres i magatzems / Vendes i distribució / Gestió de manteniment (PM) / Atenció al client (CS)

  Compres i magatzems:

 • Gestió compres en sector gran consum, serveis, farmàcia.
 • Gestió d'ofertes, contractes, comandes:
  • Subcontractacions.
  • Consignes.
 • Gestió de magatzems i estocs:
  • Lots.
  • Números de sèrie.
  • Gestió d'ubicacions.
 • SIL – Sistema d'informació logístic.

  Vendes i distribució:

 • Gestió comercial en sector gran consum i farma.
 • Gestió d'ofertes, contractes, vendes:
  • Venda triangular
  • Subcontractacions.
  • Consignes.
 • Gestió de magatzems i estocs:
  • Lots.
  • Números de sèrie.
  • Gestió d'ubicacions.
 • Gestió de distribució: lliuraments i transport.
 • Gestió de facturació:
  • Intercompanies.
  • Llistes.
  • Rappels.

  Gestió de manteniment (PM):

 • Gestió de manteniment de fàbriques, infraestructures, xarxes i vehicles.
 • Definició d'estructures:
  • Ubicacione..
  • Equips i subequips.
  • Llistes de materials.
  • Materials.
 • Manteniment:
  • Correctiu.
  • Preventiu.
  • Predictiu.
  • Adaptatiu.
  • Projectes de manteniment.
  • Gestió de compres i magatzems de recanvi.
  • Reporting i Analítica PM (inclou BW).

  Customer Service (CS):

 • Gestió de servei tècnic.
 • Definició d'estructures:
  • Ubicacions.
  • Equips i subequips.
  • Llistes de materials.
  • Materials.
 • Gestió de vendes d'equips, peces, consumibles i serveis.
 • Gestió de servei tècnic:
  • Muntatges, desmuntatges, canvis.
  • Mantenimentocorrectiu.
  • Manteniment preventu.
 • Gestió de Compres d'equips, peces i consumibles.
 • Gestió de Magatzems de recanvis:
  • Centrals.
  • Dels tècnics.

BUSINESS INTELLIGENCE: BW / SEM-BPS

  BW:

 • Implantació BW per comptes de resultats sector gran consum.
 • Disseny de model de dades, Optimització del model.
 • Gestió d'agregats . Estudis de optimització de rendiment.
 • Business Content.
 • Reporting.
 • ReportAgent.

  SEM-BPS:

 • Anàlisi de la planificació i projecció del compte de resultats de gas i electricitat dins de l'entorn SEM-BPS.
 • Implantació d'un sistema de planificació, pressupostació i projecció de la compte de resultats per productes sector assegurances.
 • Ampli coneixement de tota la funcionalitat proporcionada per SEM BPS .
 • Programació FOX.
 • Reporting.
 • ReportAgent.

  SEM-BPS:

 • Anàlisi de la planificació i projecció del compte de resultats de gas i electricitat dins del entorn SEM-BPS.
 • Implantació d'un sistema de planificació, pressupostació i projecció del compte de resultats per productes sector assegurances.
 • Ampli coneixement de tota la funcionalitat proporcionada per SEM BPS .
 • Programació FOX.
 • Reporting.
 • ReportAgent.

Desenvolupament ABAP

  Desenvolupament ABAP:

 • Anàlisi i desenvolupament de programes a mida (reports, informes ALV, informes interactius, batch-inputs, call transactions, modul pools ...).
 • Participació en equips de Help Desk. ordres, etc.).
 • Ampliacions de l'estàndard (User Exits, Business Transaction Events).
 • Optimització de desenvolupaments.

Project management:

  Project management:

 • Gestió de projectes, coordinació d'equips.
 • Avaluació i control de riscos.
 • Direcció i control.
 • Reporting de seguiment.

FORMACIÓ EN SAP

  Formació en SAP:

 • Formacions standard BUSSAP.
 • Formacions a mida del client i la seva instalació.
 • Manuals de formació adaptats al sistema del client.